Οι εκπαιδευτικοί των Α τάξεων (2020-2021)

Α1

Παναγιώτα Κουτλή(Δασκάλα)

 

Ελένη Καβαζίδου (Φ.Αγωγή)

 

Βασίλης Νεοφώτιστος (Πληροφορική)

 

Ελένη Σκόδρα  (Αγγλικά Α1)

 

Ανατολή Βροχαρίδου (Αγγλικά Α3)

 

Α2

Βούλα Χατζή (Δασκάλα)

 

Ζανέτα Παρίση(Φ.Αγωγή)

 

Βασίλης Νεοφώτιστος (Πληροφορική)

 

Θωμάς Ζαπουνίδης (Αγγλικά Α2)

 

Ανατολή Βροχαρίδου (Αγγλικά Α3)