Εδω βρίσκονται κάποιοι σύνδεσμοι σχετικοί με κάποιο από το υλικό που κάνουμε.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στην πεταλούδα και να ακούνε τα παιδια ως εμπέδωση στο σπίτι τα τραγουδάκια. 

Α

ΤΑΞΗ

Hello

Hello how are you?

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Colours

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Colour song

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

What colour is it?

Steve and Maggie (colours)

What's your name?

What's your name?

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Hello, what's your name?

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Numbers

Good morning

Good morning song

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

1-10 with Matt

10 little numbers kids tv

1-10 with Matt_2

1-10 (Pancake Manor)

Autumn

Autumn leaves are falling down

Leaf little leaf

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

CLOTHES

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Put on your shoes

SCHOOL 

School objects_1

Clean up

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

School objects_2

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

School objects(Steve & Maggie)

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Clothes (Steve & Maggie)

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

FAMILY

Finger family

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Frog finger family

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Where is?

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

HALLOWEEN

Halloween_1

Halloween_baby shark

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

BODY PARTS

One little finger

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Head,shoulders,knees_1

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Steve and Maggie

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Head,shoulders,knees_2

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

JUNGLE ANIMALS

Walking through the jungle

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Animals in the jungle

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Brown Bear

Brown Bear

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

CHRISTMAS

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Snowflake, snowflake

Hello reindeer

Steve and Maggie

Goodbye Snowman

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg
Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

FRUIT

I like apples

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Fruit_1 (Maple Leaf)

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Steve and Maggie_1

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg

Steve and Maggie_2

Logo GR_CMYK - NEW - Αντίγραφο.jpg