Εδώ υπάρχουν τα Βίντεο για το Α1.  Ο κωδικός είναι διαθέσιμος από τον δασκάλο του τμήματος