Εδώ υπάρχουν τα Βίντεο για το Α2. Απευθυνθείτε στην δασκάλα του τμήματος για τον κωδικό:

VIDEO Halloween A2 φωτογραφικό άλμπουμ